Industribygg Harald Kapstad AS

 – kassettkledning i lakkert stål